Tveta Kyrka

Lerhaga Gård

Tveta kyrka har som alla kyrkor betytt mycket för ortens invånare, det var efter gudtjänsten som Prästen läste upp kungörelser och möjlighet till lite skvaller gavs.

Skulle viktiga beslut tas, så gjordes det på kyrkbacken.

Kyrkans långhus samt sakristian byggdes på 1200-talet, tornet kom till på 1400-talet. I början på 1500-talet byggdes vapenhuset och vid en restaurering 1907 byggdes slutligen det lilla koret i öster.

Kyrkans Gravkapell.

Min far Bernt Lindqvist och min farbror Yngve Lindqvist var med att bygga den, bl.a. installerade de elen.

Interiören i Gravkapellet.

Gravkapellet på kyrkogården.

Runstenen från mitten av 1000-talet som sitter inmurad i taket på valvet mellan vapenhuset och kyrkan har tidigare stått som en minnessten vid vägen. Inskriften lyder: Ingjald och Torsten reste denna sten efter Arnfast, sin fader.Intreörbild av kyrkan med det pampiga fönstret som tillverkades av Stockholms Glasmästeri Herman Vogel efter förlaga av målaren och grafikern Albert Eldh (1878-1955).

Den nuvarande Predikstolen byggdes av snickare Söderberg i Södertälje år 1779. Lammet på boken med de sju inseglen skänktes som dekoration på ljudtaket år 1780 av Baron Erik Jakob Lovisin på Tvetaberg.

Klicka på bilden för förstoring.

På runstenen finns även ett kors avtecknat, vilket är förebilden till Tveta korset, som finns både i guld och silver.

Fönstret har äntligen tagits fram efter många år. Var dolt länge eftersom vissa sockenbor tyckte att det såg ut som ett julkort.

Klicka på bilden för förstoring.

Midnattsmässa 2017,

så vacker kyrkan är.

Foten till kyrkans gamla dopfunt av kalksten är tillverkad på Gotland vid 1200-talets mitt eller senare hälft. Foten återfanns som fot till ett trädgårdsbord vid Tvetaberg. Skålen återfanns inte.

Klicka på bilden för förstoring.

Copyright  ©  All Rights Reserved