Historia

Lerhaga Gård

Det var min Farfar & farmor som köpte

Lerhaga Gård 1920-11-16.


Gustav Oskar Lindqvist som föddes 1883-08-30 i Nykyrka socken, Södermanland och hans hustru Tyra Teresia Matilda Andersdotter

född 1886-09-29 i Centrumhuset på Tvetabergs Säteri, Tveta socken.

Gården som då ägdes av Tvetabergs Säteri styckades av och blev ett

eget hemman, här är både pappa, mina systrar och jag födda.

Lerhaga Gård ca 1932.

Min Pappa var inte så stor, han sitter på farmors arm.

Från vänster står Farfar, Dagny, Gun, Yngve, farmor med pappa och Ingrid.

En karta från 1696, ritad av Erich Agner. Här är området runt Tveta.

Vid röda pilen ligger Lerhaga Gård.

Lerhaga Gård 1940.

När verandan byggdes om togs den tidigare bort, det gjordes mellan 1940 och 1949. Verandadelen ställdes upp till vänster om huset och byggdes till. Det lilla huset har alltid sedan kallats Lill Stugan.

Lillstugan i dag.

När jag föddes bodde mamma, pappa och jag i Lillstugan till jag var 5 år. Nu har min syster Berit den som sommarstuga.


Lerhaga Gård 1949.

Huset ser likadant ut i dag, har inte förrändrats sedan dess.

Så här ser vårt hus ut i dag.

Copyright  ©  All Rights Reserved