Gårdsfolket

Lerhaga Gård

De första av min släkt som kom till Lerhaga Gård

var min farmors föräldrar.


De flyttade in till Tveta socken 1884-11-12 från Vårdinge socken

i Södermanland, när Anders Gustaf Andersson fick anställning på Tvetabergs Säteri som Oxskötare. 


Anders Gustaf Andersson född i Skarvik, Vårdinge socken år 1860-02-02,

och hustrun Augusta Mathilda f. Karlsdotter född i Berga, Bogsta socken

år 1862-01-29.

Augusta Mathilda f. Karlsdotter

f. 1862-01-29

† 1947-11-04

Blev 85 år

Anders Gustaf Andersson

f. 1860-02-02

† 1948-12-13

Blev 88 år

Gustaf & Mathilda Andersson på äldre dagar.

Copyright  ©  All Rights Reserved